EN POOL AV SELVSTENDIGE
KONSULENTER OG LEDERE SOM HJELPER
DEG VED STRATEGISKE VALG
Leader français du conseil indépendant de haut niveau

Høyt nivå

1200 rittstående rådgivere og overgangsledere som kombinerer erfaring fra rådgivning og operasjonell drift.

Fleksibilitet

Et tilbud tilpasset kundens presise behov og rammer

Konkurransedyktig

Pris per dag opptil tre ganger lavere en det som er standard på markedet. Relevante profiler klare i løpet av 48 timer.

Nous pilotons un pool de 1 800 consultants et managers de transition indépendants, combinant expérience en cabinet de conseil et expérience opérationnelle.
Kundene våre vitner