/ VÅRE FAGOMRÅDER

picto-1

RÅDGIVNING INNEN STRATEGI OG ORGANISASJON

Våre konsulenter kan bistå ledere og fagavdelinger med råd i forbindelse med strategiske og organisasjonsmessige problemstillinger.

picto-2

FINANSIELL RÅDGIVNING

Finansielle problemstillinger, både transaksjonelle (kapitalinnhenting, fusjoner og overtagelser, finansiell selskapsgjennomgang osv.) og operasjonelle (forretningsplan, finansiell forvalting og arbeidskapitalbehov, rapportering, budsjett osv.).

picto-3

INTERIMLEDELSE

Punktvis operasjonell bistand fra en konsulent med erfaring tidligere ledererfaring på høyt nivå med tanke på forbedring av foretakets yteevne når en nøkkelperson skal erstattes eller i forbindelse med en overgangsperiode.

/Søylene vår virksomhet bygger på

haut-niveau

Høyt nivå

800 frittstående rådgivere og overgangsledere som kombinerer erfaring fra rådgivning og operasjonell drift.
En ytterst selektiv rekruttering basert på anbefalinger, individuelle intervjuer og en førsteklasses akademisk og yrkesmessig bakgrunn

horologe

Fleksibilitet

Et tilbud tilpasset kundens presise behov og rammer:
– Teamets størrelse: fra én konsulent til et strukturert team
– Tilgjengelighet: Deltid eller heltid
– Varighet: fra noen dager til flere måneder

hand

Konkurransedyktig

Pris per dag opptil tre ganger lavere en det som er standard på markedet.
Relevante profiler klare i løpet av 48 timer.

/ EN SKREDDERSYDD OG REAKTIV PROSESS

 • GRUNDIG GJENNOMGANG

  Gjennomgang av prosjektets behov og mål sammen med kunden.

 • FORSLAG

  Identifisering og oversendelse innen 48 timer av de mest relevante profilene: individuelle rådgivere eller rådgiverteam

 • UTVELGELSE

  Meningsutveksling mellom kunden og de forhåndsutvalgte profilene, og deretter kundens endelige godkjennelse av de profilene som er valgt.

 • KONTRAKT

  Kontrakten inngås mellom OMS og kunden.

 • OPPDRAGET STARTER

/ SEKTORKOMPETANSE

Telekom Media & Teknologi
Telekom Media & Teknologi
Detaljsalg, Distribusjon & Forbruksvarer
Detaljsalg, Distribusjon & Forbruksvarer
Industri & Transport
Industri & Transport
Bank & Forsikring
Bank & Forsikring
Digital sektor
Digital sektor
Offentlig sektor
Offentlig sektor
Turisme & Fritid
Turisme & Fritid
Luksus
Luksus
Energi- og forsyningstjenester
Energi- og forsyningstjenester
Legemidler & Helse
Legemidler & Helse
Næringsmiddelindustri
Næringsmiddelindustri
Andre tjenester
Andre tjenester

/ FUNKSJONELL KOMPETANSE

Strategi
Strategi
 • Forvaltning av aktivitetsporteføljer
 • Analyse av utfordringer og muligheter knyttet til vekst
 • Strategi for vekst
 • Innovasjonsforvaltning
 • Definisjon av økonomiske modeller
 • Tilbudsstrategi
 • Identifisering av konkurransefortrinn
Organisasjon og Styring
Organisasjon og Styring
 • Ytelsesmåling og ytelsesforbedring
 • Endringsforvaltning
 • Prosjektforvaltning
 • Risikostyring
 • Utforming og omorganisering av et foretaks prosesser
 • Arkitektur og styring
HR og Ledelse
HR og Ledelse
 • Talentforvaltning
 • Ledelsesprosess
 • Opplæring
 • HR-styring
Finans
Finans
 • Finansiell modellering
 • Kapitalinnhenting
 • Fusjoner og overtagelser
 • Investorrelasjoner
Digital og Innovasjon
Digital og Innovasjon
 • Digital og Innovasjon
 • Revisjon for å måle digital modenhet
 • Bistand ved digital omlegging
 • Optimering av informasjonssystemer
Forsyningskjede / Logistikk
Forsyningskjede / Logistikk
 • Administrering av forsyningskjeden
 • Operasjonell prosess
 • Innkjøps- og leverandøroptimering
 • Kostnadsvurdering og kostnadsreduksjon
Private equity
Private equity
 • Strategisk selskapsgjennomgang
 • Oppfølging av eierinteresser (screening av mål, oppkjøp, synergier)
 • Sektorielle markedsundersøkelser
Informasjonssystemer
Informasjonssystemer
 • IS-strategi
 • Pilotering av IS-prosjekt
 • Forbedring av IS-systemenes ytelser
Markedsføring og Forretningsutvikling
Markedsføring og Forretningsutvikling
 • Forretningsutvikling
 • Kundesegmentering
 • Prising
 • Markedsundersøkelser
 • Produkttilbud
 • Kunderelasjonshåndtering
 • Strukturering av salgsstyrken

/ KONSULENTENES SENIORITET

 • PROFIL SENIORKONSULENT

  bonhomme

  3-5 år

 • PROFIL LEDER

  bonhomme

  6-15 år

 • PROFIL PARTNER / EKSPERTPROFIL

  bonhomme

  >15 år

/ INTERNASJONALT NETTVERK

One Man Support støtter seg på et internasjonalt nettverk av frittstående konsulenter koordinert gjennom lokale OMS-representanter.

map-oms

Start typing and press Enter to search