VÅRE FAGOMRÅDER

RÅDGIVNING INNEN STRATEGI OG ORGANISASJON

Våre konsulenter kan bistå ledere og fagavdelinger med råd i forbindelse med strategiske og organisasjonsmessige problemstillinger.

FINANSIELL RÅDGIVNING

Finansielle problemstillinger, både transaksjonelle (kapitalinnhenting, fusjoner og overtagelser, finansiell selskapsgjennomgang osv.) og operasjonelle (forretningsplan, finansiell forvalting og arbeidskapitalbehov, rapportering, budsjett osv.).

INTERIMLEDELSE

Punktvis operasjonell bistand fra en konsulent med erfaring tidligere ledererfaring på høyt nivå med tanke på forbedring av foretakets yteevne når en nøkkelperson skal erstattes eller i forbindelse med en overgangsperiode.

Søylene vår virksomhet bygger på

Høyt nivå

1200 frittstående rådgivere og overgangsledere som kombinerer erfaring fra rådgivning og operasjonell drift. En ytterst selektiv rekruttering basert på anbefalinger, individuelle intervjuer og en førsteklasses akademisk og yrkesmessig bakgrunn

Fleksibilitet

Et tilbud tilpasset kundens presise behov og rammer:
– Teamets størrelse: fra én konsulent til et strukturert team
– Tilgjengelighet: Deltid eller heltid
– Varighet: fra noen dager til flere måneder

Konkurransedyktig

Pris per dag opptil tre ganger lavere en det som er standard på markedet. Relevante profiler klare i løpet av 48 timer.

For å imøtekomme kravene fra store grupper, ofte kompliserte og rørende på flere felt,
«One Team Support» er et tilbud for å tilby skreddersydde team av konsulenter, med enhetlig og koordinert ledelse. 

EN SKREDDERSYDD OG REAKTIV PROSESS

GRUNDIG GJENNOMGANG

Gjennomgang av prosjektets behov og mål sammen med kunden.

FORSLAG

Identifisering og oversendelse innen 48 timer av de mest relevante profilene: individuelle rådgivere eller rådgiverteam

UTVELGELSE

Meningsutveksling mellom kunden og de forhåndsutvalgte profilene, og deretter kundens endelige godkjennelse av de profilene som er valgt.

KONTRAKT

Kontrakten inngås mellom OMS og kunden.

OPPDRAGET STARTER

SEKTORKOMPETANSE

Telekom Media & Teknologi

Detaljsalg, Distribusjon & Forbruksvarer

Industri & Transport

Bank & Forsikring

Digital sektor

Offentlig sektor

Turisme & Fritid

Luksus

Energi- og forsyningstjenester

Legemidler & Helse

Næringsmiddelindustri

Andre tjenester

FUNKSJONELL KOMPETANSE

Strategi

Finans

INTERNASJONALT NETTVERK

One Man Support støtter seg på et internasjonalt nettverk av frittstående konsulenter koordinert gjennom lokale OMS-representanter.