MØT NOEN AV VÅRE KONSULENTER

For å imøtekomme kravene fra store grupper, ofte kompliserte og rørende på flere felt,
«One Team Support» er et tilbud for å tilby skreddersydde team av konsulenter, med enhetlig og koordinert ledelse. 

KONSULENTENES SENIORITET

PROFIL SENIORKONSULENT

3-5 år

PROFIL LEDER

6-15 år

PROFIL PARTNER / EKSPERTPROFIL

>15 år

VÅRE UTVELGELSESKRITERIER

ANBEFALING

Du kan bli anbefalt av en konsulent fra One Man Support eller sende oss kontaktopplysninger med yrkesrelaterte referanser, som vi så tar kontakt med

HØYT UTDANNINGSNIVÅ

Du må ha et høyt akademisk utdanningsnivå

ERFARING

For konsulenter: dobbel erfaring fra strategirådgivning og operasjonell drift, for eksempel dobbel erfaring fra et ledende konsulentfirma innen strategisk/organisasjonsmessig rådgivning og erfaring fra operasjonell drift (i større selskap eller som gründer).
For overgangsledere: ha innehatt en ledende stilling i et foretak (generaldirektør, finansdirektør, HR-direktør, IT-sjef, innkjøpsdirektør, direktør for forsyning, markedsføringsdirektør, salgsdirektør o.l.)

INDIVIDUELT INTERVJU

Du møter oss i et utvelgelsesintervju

DU MÅ DELE VÅRE VERDIER

One Man Supports verdier er fremragende kvalitet, vennlighet, resultatorientering, frihet

VÅRE TJENESTER BEREGNET PÅ KONSULENTENE

Vår fremste målsetning er å tilby deg spennende oppdrag som står i forhold til din kompetanse, dine ønsker og din disponibilitet. Vi har også utarbeidet tjenester som har til hensikt å gjøre tilværelsen og arbeidet lettere for konsulentene i poolen.

OPPLÆRING

I OMS’ lokaler avholdes det regelmessig opplæringskurs om ledelse, forretningsutvikling og personalspørsmål.

MULIGHETER FOR COWORKING

Et lokale for coworking står til konsulentenes rådighet hos oss i rue d’Enghien i 10. arrondissement i Paris (metro Bonne Nouvelle)

ARRANGEMENTER

Det arrangeres temakonferanser og festpregede sammenkomster som gir OMS’ konsulenter anledning til å møte hverandre regelmessig på uformell basis.

BETALING

OMS bærer den finansielle risikoen ved oppdraget: konsulentenes fakturaer gjøres opp med frist 45 dager netto (enten kunden har betalt for utført oppdrag eller ikke).

KUNNSKAPSFORVALTNING

Tilgang til deling av metoder og kompetanse mellom konsulentene i poolen. Tilgang til et nettverk av partnereksperter.

PARTNERE

Bistand og rådgivning i forbindelse med håndtering av problemstillinger som en frittstående konsulent støter på (juridiske, regnskapsmessige, skattemessige, sosiale o.l.)