/ MØT NOEN AV VÅRE KONSULENTER

 • Fabrice
  Fabrice

  UTDANNING: ECOLE DES MINES, PARIS
  SELSKAPSERFARING: BOSTON CONSULTING GROUP
  DISPONIBILITET: HELTID

  DIN KARRIERE I STORE TREKK
  Etter eksamen fra Ecole des Mines i Paris begynte jeg i 2010 i Boston Consulting Group, hvor jeg var i fire år. Deretter arbeidet jeg i tre år i en bedrift i flycateringbransjen som assisterende generaldirektør. Siden 2017 har jeg vært frittstående konsulent og medlem av OMS-poolen.

  HVORFOR FRITTSTÅENDE KONSULENT?
  Jeg har valgt å være frittstående konsulent som ledd i en etappe mellom to profesjonelle prosjekter. Dette gjør det mulig å være lydhør for signaler fra markedet og muligheter som melder seg i næringslivet, samtidig som jeg har spennende oppdrag og tjener til livets opphold. Ved å arbeide som frittstående konsulent beriker jeg også min yrkeserfaring gjennom oppdrag i vidt forskjellige sektorer.

  HVA GIR DET DEG Å VÆRE MED I ONE MAN SUPPORT?
  Først og fremst utvider det mitt nettverk, da særlig innen sektorer som er beslektet med den jeg har erfaring fra. Men samtidig setter det å være knyttet til OMS, med så mange oppdrag å velge blant, meg i stand til å finne prosjekter som svarer perfekt til mine behov: deltid, muligheten til å arbeide uten å være basert i Paris… Sist, men ikke minst kan jeg som medlem av OMS-nettverket overlate en del av det forretningsmessige til andre, samtidig som jeg fortsetter å arbeide med mitt eget kundenettverk.

 • JULIETTE
  JULIETTE

  UTDANNING: ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES / COLLÈGE DES INGÉNIEURS
  SELSKAPSERFARING: BOSTON CONSULTING GROUP (BCG)
  DISPONIBILITET: HELTID

  DIN KARRIERE I STORE TREKK Da jeg studerte ved Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, spesialiserte jeg meg innen finansiell matematikk og utførte fire prosjekter for det strategiske konsulentselskapet OC&C innen Retail og Consumer Goods. Deretter jobbet jeg i strategiledelsen til energiselskapet ENGIEs avdeling Global Gaz et GNL (LNG), samtidig som jeg tok en MBA ved Collège des Ingénieurs. I 2010 begynte jeg i Boston Consulting Group (BCG), hvor jeg utførte et tyvetall prosjekter innen en rekke forskjellige sektorer. De seks årene jeg var i BCG har gitt meg innsikt i en rekke forskjellige strategiske og organisasjonsmessige problemstillinger.

  HVORFOR FRITTSTÅENDE KONSULENT?

  Ved å begynne for meg selv har jeg kunnet fortsette i det yrket jeg elsker, samtidig som jeg står fritt med hensyn til oppdrag. Erfaringen fra konsulentselskapet har gitt meg visshet om at jeg er i stand til å tilføre mine kunder en betydelig merverdi. Dessuten har jeg som frittstående konsulent stor fleksibilitet når det gjelder fremtidige yrkesmessige valg.

  HVA GIR DET DEG Å VÆRE MED I ONE MAN SUPPORT?

  Noe av det jeg var redd for da jeg besluttet å begynne for meg selv, var det å måtte bruke massevis av tid på slitsomt salgsarbeid. Møtet med Arnaud og nettverket til One Man Support var avgjørende for mitt valg om å satse på egen virksomhet. One Man Support utgjør et nettverk av kunder og konsulenter som som det ikke finnes maken til på markedet. Oppdrags- og kundeporteføljen passer utmerket til min profil og de sektorene jeg ønsker å jobbe med.

 • LOUIS
  LOUIS

  UTDANNING: ESSEC
  SELSKAPSERFARING: A.T. KEARNEY
  DISPONIBILITET: DELTID

  DIN KARRIERE I STORE TREKK
  Etter studiene ved ESSEC satset jeg på strategisk rådgivning og begynte hos A.T. Kearney. Jeg ønsket å få muligheten til å gjøre meg kjent med forskjellige sektorer og de viktigste problemstillingene i næringslivet. Dette har gitt meg en enestående erfaring, som jeg har nytte og glede av hver eneste dag. Jeg har tilegnet meg en måte å tenke på basert på analyse og grundig arbeid. Etter seks år fikk jeg lyst til å prøve meg på litt lengre sikt i et foretak og fikk anledning til å begynne i Casino-gruppen, innen strategisk ledelse. Denne erfaringen varte bare ett år, da vedkommende som hadde ansatt meg, ble assisterende generaldirektør i Cdiscount og tilbød meg å bli med ham over i den nye jobben.
  Hos Cdiscount ble jeg først betrodd stillingen som strategidirektør, og deretter markedsføringsdirektør. Jeg ledet et team bestående av et hundretall medarbeidere og hadde ansvar for å skaffe kunder (søkemotoroptimering, reklame, kunderelasjonshåndtering), for merchandising (nettsted for PC og mobiltelefon, applikasjoner, algoritmer, web indexing, web- analyse o.l.) og kundelojalitet For et år siden besluttet jeg å stifte oppstartselskapet ArtPhotoLimited (www.artphotolimited.com), som er et nettsted for salg av kunst- og vintagefototografier.

  HVORFOR FRITTSTÅENDE KONSULENT?
  Parallelt med mitt gründereventur har jeg i tillegg valgt å gjenoppta rådgivning med cirka én dag i uken. Det å være selvstendig næringsdrivende er svært absorberende, og jeg kom til at det var viktig å kunne frigjøre meg fra denne travle tilværelsen og å stelle med andre problemstillinger. Dessuten gir denne virksomheten meg muligheten for tilleggsinntekter som setter meg i stand til å finansiere utviklingen av oppstartbedriften min.

  HVA GIR DET DEG Å VÆRE MED I ONE MAN SUPPORT?
  Det at oppdragene nå går via One Man Support byr på to store fordeler: For det første trenger jeg ikke bruke tid på den forretningsmessige siden av virksomheten. Dette er vesentlig, for akkurat det er enormt tidkrevende. Dessuten gir One Man Support meg muligheten til å tilpasse tiden jeg bruker på oppdragene til den tiden jeg trenger til oppstartfirmaet, som for meg har første prioritet.

 • PIERRE - YVES
  PIERRE - YVES

  UTDANNING: ECOLE CENTRALE PARIS
  SELSKAPSERFARING: ROLAND BERGER
  DISPONIBILITET: DELTID

  DIN KARRIERE I STORE TREKK
  Etter eksamen ved Ecole Centrale Paris var jeg i to år hos Roland Berger før jeg startet firmaet Co-assist, hvor vi utvikler innovative alarmklokker for eldre. Der har jeg først og fremst ansvar for finansiering, kommersialisering og drift av støttefunksjoner.

  HVORFOR FRITTSTÅENDE KONSULENT?
  Ettersom den teknologiske utviklingen av produktet vårt tok lang tid, kom vi til at Co-assist ville være best tjent med at jeg brukte tiden min til å skaffe tilleggsinntekter under utviklingsarbeidet for å begrense kontantforbruket vårt. Derfor vier jeg halvparten av tiden min til konsulentoppdrag og den andre halvparten på å drive Co-assist.

  HVA GIR DET DEG Å VÆRE MED I ONE MAN SUPPORT?
  One Man Support har vært i stand til å tilby varierte oppdrag, som både har vært interessante og godt betalte. De har også klart å sørge for en jevn strøm av oppdrag, takket være den høye kvaliteten på nettverket deres.

/ VÅRE UTVELGELSESKRITERIER

ANBEFALING

Du kan bli anbefalt av en konsulent fra One Man Support eller sende oss kontaktopplysninger med yrkesrelaterte referanser, som vi så tar kontakt med

HØYT UTDANNINGSNIVÅ

Du må ha et høyt akademisk utdanningsnivå

ERFARING

For konsulenter: dobbel erfaring fra strategirådgivning og operasjonell drift, for eksempel dobbel erfaring fra et ledende konsulentfirma innen strategisk/organisasjonsmessig rådgivning og erfaring fra operasjonell drift (i større selskap eller som gründer).
For overgangsledere: ha innehatt en ledende stilling i et foretak (generaldirektør, finansdirektør, HR-direktør, IT-sjef, innkjøpsdirektør, direktør for forsyning, markedsføringsdirektør, salgsdirektør o.l.)

INDIVIDUELT INTERVJU

Du møter oss i et utvelgelsesintervju

DU MÅ DELE VÅRE VERDIER

One Man Supports verdier er fremragende kvalitet, vennlighet, resultatorientering, frihet

KRYSSER DU IKKE AV ALLE RUTENE?

/ VÅRE TJENESTER BEREGNET PÅ KONSULENTENE

Vår fremste målsetning er å tilby deg spennende oppdrag som står i forhold til din kompetanse, dine ønsker og din disponibilitet. Vi har også utarbeidet tjenester som har til hensikt å gjøre tilværelsen og arbeidet lettere for konsulentene i poolen.

MULIGHETER FOR COWORKING
MULIGHETER FOR COWORKING

Et lokale for coworking står til konsulentenes rådighet hos oss i rue d’Enghien i 10. arrondissement i Paris (metro Bonne Nouvelle)

OPPLÆRING
OPPLÆRING

I OMS’ lokaler avholdes det regelmessig opplæringskurs om ledelse, forretningsutvikling og personalspørsmål.

ARRANGEMENTER
ARRANGEMENTER

Det arrangeres temakonferanser og festpregede sammenkomster som gir OMS’ konsulenter anledning til å møte hverandre regelmessig på uformell basis.

BETALING
BETALING

OMS bærer den finansielle risikoen ved oppdraget: konsulentenes fakturaer gjøres opp med frist 45 dager netto (enten kunden har betalt for utført oppdrag eller ikke).

KUNNSKAPSFORVALTNING
KUNNSKAPSFORVALTNING

Tilgang til deling av metoder og kompetanse mellom konsulentene i poolen. Tilgang til et nettverk av partnereksperter.

PARTNERE
PARTNERE

Bistand og rådgivning i forbindelse med håndtering av problemstillinger som en frittstående konsulent støter på (juridiske, regnskapsmessige, skattemessige, sosiale o.l.)

Start typing and press Enter to search