/ OMORGANISERING AV ET FORETAK MED TIDSHORISONT 2018

logo-lebo-coin

/ TIDSRAMME

18 dagsverk i 4 dager per uke

/ RESULTATER

  • Arbeide sammen med interne team med sikte på relansering av prosjektet og avdekke mulige hindre.
  • Definering av en målorganisasjon med tidshorisont 2018 som tar utgangspunkt i ledelsens målsetninger og samtidig ivaretar menneskelige problemstillinger.

/ TESTIMONIAL

  • OMS-konsulenten hadde en perfekt forståelse av våre behov og gled sømløst inn i det interne teamet, og kunne dermed sørge for en effektiv fremdrift av vårt prosjekt Organisasjon 2018

    HR-direktør LEBONCOIN

Le Bon Coin, som ble startet for et titall år siden, er et fransk nettsted for forretningsannonser som det er gratis både å legge inn og å lese. I 2006 ble nettstedet for slike rubrikkannonser i fransk versjon stiftet som et fellesforetak mellom den norske Schibsted-gruppen og Spir Communication, et datterselskap av den franske regionavisen «Ouest-France». Schibsted stilte til rådighet konseptet til sitt nettsted Blocket, som var gratis og basert på lokalisering, slik at varer kunne byttes mot betaling direkte mellom kjøper og selger. Til tross for e-Bays lederposisjon på markedet for internettannonser på den tiden, var Le Bon Coin en braksuksess allerede det første året etter start, med mer enn én million unike brukere i måneden. Leboncoin.fr har fortsatt å vokse, og har fått en lederposisjon på de tradisjonelle områdene for rubrikkannonser: eiendom, bil og arbeid.

Med en omsetning i dag på 180 millioner euro og en utvikling fra 1 ansatt til 470 på 10 år, sto den franske gruppen foran store utfordringer i 2018. Og nettopp derfor ba Le Bon Coin konsulenter fra OMS om hjelp til omorganiseringen, som er planlagt for inneværende år (2018).

Start typing and press Enter to search