/ STRATEGISK SELSKAPSGJENNOMGANG I FORBINDELSE MED OVERTAGELSE I SATELLITTSEKTOREN

logo-apax-partners

/ TIDSRAMME

4 uker fulltid

/ RESULTATER

  • Utforming av et spørreskjema for intervju og gjennomføring av telefonsamtaler med internasjonale eksperter.
  • Arbeid sammen med en spesialist innen sektoren for forståelse av sektorens drivere og nøkkeltall.
  • Utarbeidelse av et støttedokument rettet mot fondet og mot bankpartnere som tjente som referanse i forbindelse med oppkjøpet som var målet for tiltaket..

/ TESTIMONIAL

  • Vi var utrolig godt fornøyd med selskapsgjennomgangen som konsulentteamet fra OMS gjennomførte. På rekordtid utarbeidet de en rapport som fremdeles står som en internasjonal referanse innen en sektor som frem til da var underdokumentert.

    DIREKTØR APAX PARTNERS

/ PRESENTASJON AV KUNDEN

Apax Partners, grunnlagt i 1972, er et investeringsselskap som spesialiserer seg på små og mellomstore foretak samt større selskaper i Frankrike og Europa. Selskapets formål er å avdekke potensialet til og sørge for vekst i foretak innen følgende sektorer: teknologi, distribusjon, media, helse og bedriftstjenester. Selskapet er basert i Paris og utmerket seg blant annet ved å starte det første fondet av typen FCPR og ved å definere profesjonens regler for sitt marked. I Frankrike har det vært en pioner på området private equity og vektlegger foretakenes vekststrategi på tre områder: internasjonalisering, vekst gjennom oppkjøp og digital transformasjon.

Investoren har dessuten vist miljøansvar ved blant annet å starte initiativet Carbone 2020 sammen med fire andre forvaltere av private equity-fond. Apax Partners’ spesialisering innen denne sektoren har ført til at det i dag er et av de mest dynamiske mid-market private equity-selskapene i fransktalende land. I 2017 kjøpte Apax opp EFP Partners (spesialist på foretak med verdi under 100 millioner euro) for å stimulere den digitale veksten i små og mellomstore bedrifter og overføre sin digitale ekspertise til småbedrifter.

I denne utviklingskonteksten benyttet selskapet seg av et konsulentteam fra OMS med sikte på en strategisk selskapsgjennomgang i forbindelse med oppkjøp innenfor satellittsektoren.

Start typing and press Enter to search